Информация

 

 

 

 

 

Бенефициент: ТИРИЗИС КЛУБ ООД

 

Договор: BG16RFOP002-2.077-1658-C01

 

Проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Цели: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19

  
Обща стойност: 119 000 лв., от които 101 150 лв. европейско и 17 850 лв. национално съфинансиране

 

 

19.02.2021г.